درباره شرکت

شرکت زردی شکن رسام

02166755722
09120263765

تعرفه دستگاه به صورت شبانه روزی 90000 تومان می باشد.